Om Female Founders - ett initiativ från Di Digital

Di Digital, del av Dagens industri, startade Female Founders 2016 i syfte att stärka och lyfta fram kvinnliga grundare inom techindustrin. I vår bevakning blir det ständigt tydligt att många grundarteam består av två till fyra män, ofta också med liknande bakgrund. Ett steg i att uppmärksamma kvinnliga grundare och människor i branschen, som kan inspirera till att fler kvinnor vill jobba i techbranschen eller startar egna bolag, var att också ge dem en fysisk plattform på Female Founders.


Det finns flera studier som svart på vitt visar hur kvinnor och män behandlas när de till exempel söker riskkapital. En man beskrevs av investerarna som ”ung och lovande” medan en kvinna var ”ung och oerfaren”, enligt Malin Malmström, professor i entreprenörskap vid Luleå tekniska universitet, i en intervju med Di Digital.


”Det är skadligt för ett litet land som Sverige som behöver ta tillvara på all innovationspotential. Det handlar alltså inte bara om rättvisa utan det finns även ekonomiska skäl att åtgärda den här problematiken”, slår entreprenörsprofessorn Malin Malmström fast. 


Vi håller med och bilden av kvinnliga företagare behöver förändras i grunden. Kvinnor är en tillväxtfaktor i svenskt näringsliv och vi som tidning är med och supportar den framåtrörelsen. Det gör vi genom att belysa frågan från olika håll och lyfta fram förebilder både på Female Founders och i vår bevakning på Di Digital.


Vi har i tre år år utsett årets kvinnliga grundare och 2019 tittade vi också närmare på hur många svenska kvinnliga partners som finns i riskkapitalvärlden, vilket har har visat sig betyda mycket för investeringarna i kvinnliga grundare.


Vi gör även en granskning varje år där vi kartlägger vilken sammansättning av team som riskkapitalet i Sverige går till. Tyvärr har resultatet inte förändrats nämnvärt under de tre åren vi har kartlagt investeringarna, och förhållandet ser liknande ut om man tittar på till exempel Storbritannien och USA. Under 2018 gick 1 procent av riskkapitalpengarna till team med enbart kvinnliga grundare, 15 procent till mixade team och 84 procent till manliga grundarteam. Många av de aktörer inom branschen som Di Digital har pratat med säger att de jobbar med att förändra läget, men att det tar tid.


Vi hoppas kunna bidra till den förändringen och att du vill vara med!