Livdagen

20 november

0 dagar 0 timmar 0 minuter 0 sekunder


Livdagen 2019

Välkommen till Livdagen 2019, den självklara årliga mötesplatsen för dig som är beslutsfattare i livförsäkringsbranschen. De viktigaste nyheterna, den skarpaste analysen och den mest intressanta debatten får du här. 

Talare

Åsa Larson, chef Försäkring, Finansinspektionen

Åsa Larson, chef Försäkring, Finansinspektionen

*
Göran Arrius, ordförande, Saco

Göran Arrius, ordförande, Saco

*
Ingrid Bonde, ordförande, Alecta

Ingrid Bonde, ordförande, Alecta

*
Fredrik Olovsson (S) och ordförande i Finansutskottet

Fredrik Olovsson (S) och ordförande i Finansutskottet

*
Tomas Flodén, chef, kapitalförvaltning, AMF

Tomas Flodén, chef, kapitalförvaltning, AMF

*
Carina Silberg, hållbarhetsansvarig, Alecta

Carina Silberg, hållbarhetsansvarig, Alecta

*
 Lars-Göran Orrevall, chef, kapitalförvaltning, Skandia

Lars-Göran Orrevall, chef, kapitalförvaltning, Skandia

*
Tord Gransbo, chef, finansmarknadsavdelningen, Finansdepartementet

Tord Gransbo, chef, finansmarknadsavdelningen, Finansdepartementet

*
Britta Burreau, vd, KPA Pension

Britta Burreau, vd, KPA Pension

*
Mikael Westberg, utredare och rättschef, Försäkringskassan

Mikael Westberg, utredare och rättschef, Försäkringskassan

*
Gunnar Balsvik, vd, Kåpan

Gunnar Balsvik, vd, Kåpan

*
Mattias Munter, pensionsekonom, Skandia

Mattias Munter, pensionsekonom, Skandia

*
Catrina Ingelstam, konsult inom styrnings- och finansområdet,  Creatme

Catrina Ingelstam, konsult inom styrnings- och finansområdet, Creatme

*
Anna-Karin Laurell, chef Affärsområde Liv, Folksam

Anna-Karin Laurell, chef Affärsområde Liv, Folksam

*
Niklas Ekvall, vd, Fjärde AP-fonden

Niklas Ekvall, vd, Fjärde AP-fonden

*
Mattias Karlsson, (M) riksdagsledamot

Mattias Karlsson, (M) riksdagsledamot

*
Erik Fransson, chef fondtorgsavdelningen, Pensionsmyndigheten

Erik Fransson, chef fondtorgsavdelningen, Pensionsmyndigheten

*
Marie Baumgarts, hållbarhetschef,  SEB

Marie Baumgarts, hållbarhetschef, SEB

*
Lena Schelin, ledamot SH Pension, tidigare vd, Änke- och Pupillkassan

Lena Schelin, ledamot SH Pension, tidigare vd, Änke- och Pupillkassan

*
Moderator: Åsa Wallin, redaktör, Pensioner & Förmåner

Moderator: Åsa Wallin, redaktör, Pensioner & Förmåner

*
Moderator: Daniel Eriksson, vd, Luminatum Advisory

Moderator: Daniel Eriksson, vd, Luminatum Advisory

*
Moderator: Karin Stenmar, chef Hållbarhet, Folksamgruppen

Moderator: Karin Stenmar, chef Hållbarhet, Folksamgruppen

*
Info

Datum: 20 november 2019

Tid: ​Registrering från kl 08.30


Var:  St Clara, Kapitel 8,
Klarabergsviadukten 90, Stockholm

Deltagaravgift

6995:- exkl. moms för dig som arbetar med försäkring


12995:- exkl. moms  för konsulter och leverantörer av produkter och tjänster till ovanstående


Preliminärt schema för dagen
onsdag, november 20, 2019
08:30 - 09:00 CET

Registrering och frukost.

09:00 - 09:05 CET

Moderatorerna Åsa Wallin, redaktör Pensioner & Förmåner hälsar välkommen

09:05 - 09:30 CET
09:30 - 10:00 CET

En ny reglering för tjänstepensionsföretag och effektivare flytträtt, slutresultatet på lagnivå

10:00 - 10:20 CET
10:20 - 10:45 CET

Ombildningen till tjänstepensionsföretag och framtidens pensioner  - så påverkas bolag och kunder 

11:20 - 11:50 CET

Negativa räntor – hot eller möjlighet?

Under en lång tid har räntorna blivit allt lägre, samtidigt har vi haft en av de längsta börsuppgångarna någonsin. Efter räntefallet under sommaren är även långa obligationsräntor negativa. Hur påverkar de negativa räntorna Skandia Liv och vilken strategi behövs i det nya läget?

Visa detaljer Gömma detaljer
11:50 - 12:15 CET

AKTUELLA REGELVERK: På Finansinspektionen bord

Nya rapporteringsregler för tjänstepensionsföretag. Nya föreskrifter för pensionsstiftelser. Solvens 2 – vilka är oklarheterna kring kapitalkraven? Vad kommer att gälla för IFRS 17 och övergångsregleringen?

Visa detaljer Gömma detaljer
12:15 - 13:00 CET
13:20 - 13:45 CET

Ett nytt, kontrollerat och upphandlat fondtorg för premiepension

Mikael Westberg ska föreslå regler för en myndighet som ska upphandla fonder och hålla löpande koll på att fonderna som finns på torget är trygga och av god kvalitet. Myndigheten som ska skärpa statens kontroll över fonderna ska vara fristående från Pensionsmyndigheten och dess verksamhet betalas med avgifter från de bolag som har sina fonder i premiepensionen. Utredaren ska lämna förslag om en ny myndighet i november 2019 och slutredovisa sin utredning den 31 augusti 2020.

Visa detaljer Gömma detaljer
13:45 - 14:15 CET

Pensionsmyndighetens traditionella försäkring

När den allmänna pensionen börjar att utbetalas från Sjunde AP-fonden går förvaltningen över i Pensionsmyndighetens traditionella försäkring, enligt förslag av Mats Langensjö. Hur är försäkringen konstruerad och hur kommer den att fungera?

Visa detaljer Gömma detaljer
14:15 - 14:30 CET
14:30 - 15:00 CET

Vad händer i hållbarhetsarbetets frontlinje? - fokus på likabehandling och resan mot nettonollutsläpp

15:00 - 15:30 CET

PANEL: Temperaturmätare på branschens klimatarbete

Hållbarhetsfrågorna har flyttat in i styrelserummen med fokus på risker och möjligheter med en fossilfri ekonomi. Vad gör pensionsbolagen för att få till den nödvändiga transformationen? Hur påverkar den kommande EU-lagstiftningen oss i branschen och våra kunder?

Visa detaljer Gömma detaljer
15:30 - 16:00 CET

Scenarioanalys för klimatinvesteringar

Fjärde AP-fonden arbetar sedan förra året aktivt med klimatscenarioanalyser i linje med, Taskforce on climate related financial disclose, TFCD-riktlinjer. Klimatrisker och klimatomställning långsiktigt kommer att ha en betydande påverkan på portföljen. En stor utmaning är att hitta bra och jämförbara data och rätt typ av exponering av önskade tillgångar. Vad har framkommit hittills och hur ser strategin ut framgent?

Visa detaljer Gömma detaljer
16:00 - 16:05 CET

Konferensen avlsutas

08:30 - 09:00 CET

Registrering och frukost.

09:00 - 09:05 CET

Moderatorerna Åsa Wallin, redaktör Pensioner & Förmåner hälsar välkommen

09:05 - 09:30 CET
09:30 - 10:00 CET

En ny reglering för tjänstepensionsföretag och effektivare flytträtt, slutresultatet på lagnivå

10:00 - 10:20 CET
10:20 - 10:45 CET

Ombildningen till tjänstepensionsföretag och framtidens pensioner  - så påverkas bolag och kunder 

11:20 - 11:50 CET

Negativa räntor – hot eller möjlighet?

Under en lång tid har räntorna blivit allt lägre, samtidigt har vi haft en av de längsta börsuppgångarna någonsin. Efter räntefallet under sommaren är även långa obligationsräntor negativa. Hur påverkar de negativa räntorna Skandia Liv och vilken strategi behövs i det nya läget?

Visa detaljer Gömma detaljer
11:50 - 12:15 CET

AKTUELLA REGELVERK: På Finansinspektionen bord

Nya rapporteringsregler för tjänstepensionsföretag. Nya föreskrifter för pensionsstiftelser. Solvens 2 – vilka är oklarheterna kring kapitalkraven? Vad kommer att gälla för IFRS 17 och övergångsregleringen?

Visa detaljer Gömma detaljer
12:15 - 13:00 CET
13:20 - 13:45 CET

Ett nytt, kontrollerat och upphandlat fondtorg för premiepension

Mikael Westberg ska föreslå regler för en myndighet som ska upphandla fonder och hålla löpande koll på att fonderna som finns på torget är trygga och av god kvalitet. Myndigheten som ska skärpa statens kontroll över fonderna ska vara fristående från Pensionsmyndigheten och dess verksamhet betalas med avgifter från de bolag som har sina fonder i premiepensionen. Utredaren ska lämna förslag om en ny myndighet i november 2019 och slutredovisa sin utredning den 31 augusti 2020.

Visa detaljer Gömma detaljer
13:45 - 14:15 CET

Pensionsmyndighetens traditionella försäkring

När den allmänna pensionen börjar att utbetalas från Sjunde AP-fonden går förvaltningen över i Pensionsmyndighetens traditionella försäkring, enligt förslag av Mats Langensjö. Hur är försäkringen konstruerad och hur kommer den att fungera?

Visa detaljer Gömma detaljer
14:15 - 14:30 CET
14:30 - 15:00 CET

Vad händer i hållbarhetsarbetets frontlinje? - fokus på likabehandling och resan mot nettonollutsläpp

15:00 - 15:30 CET

PANEL: Temperaturmätare på branschens klimatarbete

Hållbarhetsfrågorna har flyttat in i styrelserummen med fokus på risker och möjligheter med en fossilfri ekonomi. Vad gör pensionsbolagen för att få till den nödvändiga transformationen? Hur påverkar den kommande EU-lagstiftningen oss i branschen och våra kunder?

Visa detaljer Gömma detaljer
15:30 - 16:00 CET

Scenarioanalys för klimatinvesteringar

Fjärde AP-fonden arbetar sedan förra året aktivt med klimatscenarioanalyser i linje med, Taskforce on climate related financial disclose, TFCD-riktlinjer. Klimatrisker och klimatomställning långsiktigt kommer att ha en betydande påverkan på portföljen. En stor utmaning är att hitta bra och jämförbara data och rätt typ av exponering av önskade tillgångar. Vad har framkommit hittills och hur ser strategin ut framgent?

Visa detaljer Gömma detaljer
16:00 - 16:05 CET

Konferensen avlsutas

Kontakta oss

Image

Karolina Storckenfeldt
Projektledare

karolina.storckenfeldt@bonniernews.se
+46 70 515 92 41

Image

Marko Mujic

Deltagaransvarig

marko.mujic@bonniernews.se
+46 72 252 68 32

Samarbetspartner


St Clara, Kapitel 8
Klarabergsviadukten 90, Stockholm 11164, Sweden